Zorgpauze voorwaarden

Voorwaarden

De zorgpauze is een pilot project van de gemeente Noordwijk en het Steunpunt Mantelzorg Noordwijk. Met deze pilot willen wij onderzoeken aan welke vormen van ondersteuning mantelzorgers het meest behoefte hebben en of deze zorg geboden kan worden via de Mantelzorgpas.

Voor de pilot gelden de volgende voorwaarden:

  •  Verstrekking vindt plaats zolang er ruimte is binnen het beschikbare budget;
  •  Indien er een vergelijkbare voorziening is aangevraagd (bijv. via de ISD) dan wordt deze niet dubbel verstrekt;
  •  Niet meer dan twee producten per mantelzorger;

Om te leren van deze pilot verzoeken wij om uw medewerkering bij een korte evaluatie.