Noordwijk waardeert z’n mantelzorgers

Ondernemers in de gemeente Noordwijk waarderen en ondersteunen mantelzorgers. Samen introduceren zij de Mantelzorgpas Noordwijk. Want het is ongelooflijk wat mantelzorgers allemaal doen.

Als blijk van waardering zet de gemeente Noordwijk ieder jaar een bedrag op de Mantelzorgpas Noordwijk. Daarmee kunt u bij de aangesloten ondernemers betalen. Daarnaast krijgt u met uw pas korting of speciale aanbiedingen. De mantelzorgwaardering moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden, maar uw tegoed is onbeperkt geldig.

Waardering 2021

Het is niet meer mogelijk om de waardering 2020 aan te vragen. Binnenkort zult u hier meer informatie vinden over het aanvragen van de waardering 2021. 

Hulp en ondersteuning voor Mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte, of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid. Het is vaak intensief. En vraagt veel van hen. Maar ze doen het. De mantelzorg-consulenten van Welzijn Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout kunnen mantelzorgers helpen bij deze zorg.