Voor mantelzorgers

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u samen met de zorgontvanger de gratis Mantelzorgpas aanvragen. Een persoonlijke blijk van waardering voor u als mantelzorger.

Ben ik mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, vriend of kennis. De zorg voor een naaste is vaak vanzelfsprekend. Misschien zorgt u voor uw dementerende moeder, uw partner met een chronische ziekte, een zoon of dochter met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals de opvoeding van een kind, valt er niet onder.

Kom ik in aanmerking voor de mantelzorgpas?

U komt in aanmerking voor de gratis Mantelzorgpas Noordwijk als u aan 4 voorwaarden voldoet:

  1. U zorgt langdurig en onbetaald voor een zorgontvanger.
  2. De zorgontvanger woont in Noordwijk, Noordwijkerhout of De Zilk.
  3. De zorg tenminste een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld tenminste acht uur per week duurt.
  4. De mantelzorger en de zorgontvanger toestemming geven voor de registratie van hun contactgegevens.

Mantelzorgondersteuning Noordwijk

Mantelzorgondersteuning nodig? De mantelzorgconsulenten van Welzijn Noordwijk zijn er om u te ondersteunen door:

• Het geven van informatie en advies: bijvoorbeeld over voorzieningen, financiële regelingen of verwijzing naar andere instanties.

• Praktische en of emotionele ondersteuning bieden: in de vorm van een gesprek.

• Ondersteuningsactiviteiten zoals themabijeenkomsten, cursussen of workshops.